Do Petržalského mládežníckeho parlamentu sa hlási 40 uchádzačov

1504

Bratislavská Petržalka eviduje 40 prihlášok do nového mládežníckeho parlamentu. Fungovať má ako poradný a iniciatívny orgán starostu i miestneho zastupiteľstva. Komisia, ktorá bude jednotlivé prihlášky posudzovať, by mala „zasadnúť“ posledný októbrový týždeň, úvodné stretnutie mládežníckeho parlamentu je naplánované na polovicu novembra.

Napriek pomerne širokému vekovému rozsahu od 15 do 30 rokov je vekové rozloženie záujemcov rovnomerné, čo je podľa nej dobrým predpokladom na zostavenie rôznorodého zastúpenia. Desať uchádzačov je vo veku od 15 do 17 rokov, 13 uchádzačov vo veku od 18 rokov do 22 rokov a 17 uchádzačov vo veku od 23 do 30 rokov. Najviac prihlášok je z lokality Háje (15), nasledujú Lúky (10) a Dvory (8). Zo Starej Petržalky a Matadoru sa hlásia dvaja, rovnako ako z Južného mesta. Traja z uchádzačov v Petržalke študujú.

Podľa aktualizovaného harmonogramu by malo byť úvodné stretnutie mládežníckeho parlamentu v prvej polovici novembra. Súčasťou stretnutia bude školenie a voľba predsedníctva. Pracovné stretnutie mládežníckeho parlamentu k decembrovému miestnemu zastupiteľstvu by sa malo konať koncom novembra. Vzhľadom na protipandemické opatrenia sú zatiaľ stretnutia plánované online.

Mládežnícky parlament by mal fungovať ako poradný a iniciatívny orgán samosprávy. Váha jeho názoru vo vzťahu k mestskej časti by mala byť ekvivalentná komisii. Spolupráca sa predpokladá napríklad pri edukačných, športových či voľnočasových projektoch.

Podieľať sa bude na rozvoji práce s mládežou, na rozvoji mládežníckych iniciatív a na riešení problémov mladých ľudí žijúcich a študujúcich na tomto území. Venovať sa bude taktiež spracovávaniu a podávaniu iniciatívnych návrhov a stanovísk vo veciach týkajúcich sa mládeže. Členstvo v ňom považuje zároveň za príležitosť pre mladých participovať na dianí vo svojom okolí, získať skúsenosti v oblasti fungovania samosprávy a angažovania sa vo veciach verejných.

Zdroj: TASR