Stredné školy a gymnáziá sa môžu zapojiť do projektu Fast Heroes

573
Stredné školy a gymnáziá sa môžu zapojiť do projektu Fast Heroes
Stredné školy a gymnáziá sa môžu zapojiť do projektu Fast Heroes

Štvrtý ročník projektu Fast Heroes sa prvýkrát otvára aj pre stredné zdravotné školy a slovenské a bilingválne gymnáziá. Okrem nich ostávajú zapojené materské a základné školy. Cieľom projektu je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich včas zavolať prvú pomoc.

Do projektu sa na Slovensku doposiaľ zapojilo takmer 30.000 žiakov a študentov. „Na Slovensku už máme deti, ktoré boli zapojené do projektu a zachránili svojich príbuzných a povedomie o cievnej mozgovej príhode sa vďaka nim dostalo aj k ich príbuzným. Preto do štvrtého ročníka iniciatívy Fast plánujeme pozvať aj študentov stredných zdravotných škôl a slovenských gymnázií,“ uviedla ambasádorka Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.

Kampaň realizuje pacientska organizácia Sekunda pre život, ktorá už oslovuje slovenské školy, aby sa zapojili do päťtýždňového bezplatného vzdelávacieho programu Hrdinovia Fast. Na Slovensku preberá aj tento rok nad projektom záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Medzinárodný projekt Fast Heroes si získal podporu slovenských neurológov, operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a zdravotníkov z Červeného kríža, ktorí sa zúčastnili na seminároch o cievnej mozgovej príhode priamo vo vybraných školách.

„Vďaka modernej liečbe a vzdelávacím aktivitám patrí Slovensko medzi popredné krajiny Európy, čo sa záchrany životov v dôsledku cievnej mozgovej príhody týka. Je preto dôležité, aby sa školy zapájali do vzdelávajúceho projektu, lebo sa zvyšuje povedomie o ochorení. Keď nám do nemocnice prídu pacienti včas, vieme ich zdravotný stav zvrátiť, vieme ich zachrániť,“ dodala neurologička Martina Chovancová.