Do zostavy Správy ciest Bratislavského kraja pribudli nové cestné mechanizmy. Prispejú k vyššej kvalite údržby a opráv

694

Správca župných komunikácií, ktorý má na starosti cesty II. a III. triedy, modernizuje stroje vo svojej správe. Okrem veľkých nových mechanizmov má aj menšiu cestnú zostavu, ktorá prispeje k vyššej kvalite opráv a bezpečnosti na cestách.

„Ak chceme mať udržiavané a bezpečné cesty, bez kvalitného technického vybavenia sa nezaobídeme. Preto investujeme do modernizácie vozidlového parku. V minulom roku sme kúpili osem nových mechanizmov a k nim aj univerzálne výmenné nadstavby s podvozkami 4×4 s celoročným využitím. Aktuálne sme zostavu rozšírili o štyri ľahké nákladné dodávkové automobily, tri tandemové hutniace cestné valce, jeden diaľkovo ovládaný pásový nosič náradia a prívesný vozík signalizačnej šípky. Modernizovanie a dopĺňanie vozového či strojového parku je potrebné, pretože sa tým zvyšuje úroveň realizovanej údržby ciest,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Na presun personálu pri opravách budú slúžiť menšie autá, ktoré budú môcť za sebou ťahať svetelné šípky kvôli zvýšeniu svojej bezpečnosti, ako aj upozorneniu vodičov, že sa niečo deje na ceste.

Zakúpené cestné valce zvýšia kvalitu realizovaných prác na oprave lokálnych bodových závad v kryte vozovky, teda výtlkov.

Pásový nosič náradia je robot, ktorý má tri výmenné prídavné zariadenia. Prvým je lesná fréza, ktorá bude slúžiť na odstraňovanie náletových drevín z ťažko dostupných terénov, čím sa prispeje k zvýšeniu rozhľadových pomerov. Ďalším je fréza na pne, pomocou ktorej budú cestári odstraňovať staré pne ako fyzické prekážky v priekopách a blízkosti vozoviek. Zjednoduší a zrýchli sa údržba, nakoľko sa nebudú obchádzať prekážky. Tretím zariadením je čelná lyžica, ktorá bude čistiť kaly z oblastí mostov a priepustov, kam sa bežná komunálna technika nedostane.

Obnova a modernizácia cestnej zostavy uľahčí cestárom prácu a rovnako sa zvýši kvalita a bezpečnosť realizovaných prác počas výkonu údržby ciest. Zároveň vodiči lepšie postrehnú viditeľnú techniku, nakoľko má špeciálny oranžovo-reflexný polep a majáky, a tak majú priestor na väčší reakčný čas. Modernou technikou bude správca župných komunikácií vedieť minimalizovať čas dopravných obmedzení na cestách na nevyhnutné minimum.

Video si môžete pozrieť tu: