Dobrá správa pre cyklistov z Nového Mesta

957

Magistrát v súčinnosti s mestskou časťou Nové Mesto vyznačí do konca júna zanedbané dopravné značenie hlavnej mestskej cyklistickej radiály R14 – Vajnorská v úseku od Bajkalskej ulice popred Novú Dobu a Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto po Junácku ulicu v dĺžke 265 metrov.

Tento úsek je súčasťou hlavnej mestskej cyklistickej radiály R14 – Vajnorská, ktorá vedie z centra mesta cez našu mestskú časť na Zlaté Piesky a ďalej do Vajnor.

Zdroj: Nové Mesto