Dobrá správa pre park na Račku

718

Nová zeleň, výmena starého asfaltu za nové moderné plochy zadržiavajúce dažďovú vodu, s ktorou sa bude ďalej zavlažovať, nové lavičky, ihriská s prvkami pre deti aj športovcov.

Nové Mesto plánuje dôležitú revitalizáciu parku na Račianskom mýte. Obľúbený park, ktorý využívajú návštevníci z celej Bratislavy, by tak mal po rokoch zmeniť svoju tvár. Projekt chce mestská časť financovať cez nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 1,2 milióna eur z eurofondov a štátneho rozpočtu, náklady samosprávy by mali predstavovať zhruba 62 tisíc eur vo forme spoluúčasti. Podanie žiadosti o nenávratný príspevok na tento projekt dnes schválilo miestne zastupiteľstvo.

Zdroj: Nové Mesto