Dobrovoľníci v Malackách opäť vyzbierali ďalšie množstvo odpadu

469

Čistý revír – čistá príroda, tak sa volá iniciatíva poľovníkov, ktorej cieľom je čistiť prírodu od nelegálneho odpadu. Aj tento rok členovia poľovníckeho združenia Malačan zorganizovali jarný zber, na ktorý pozvali aj svojich rodinných príslušníkov, členov združenia Malackí zberači a ZENIT SK. Spolu sa na zbere zúčastnilo 41 Malačanov, ktorým to nie je jedno. 

V lokalitách  Vinohrádok, Malý Vampíl a Nad výhonom spoločnými silami vyzbierali 1500 kg objemového odpadu, 1030 kg plastového, 710 kg pneumatík, 65 kg skla (spolu 3 kontajnery). Všetko skončilo na zbernom dvore. Ďalšie skupiny dobrovoľníkov zasadili 300 stromčekov. 

Desiati najaktívnejší zberači dostali ako prejav poďakovania poľovnícke tričká a všetkým sa ušiel chutný poľovnícky guláš od majstra varešky Miroslava Beitla. „Ďakujeme spoločnosti Tekos Malacky za podporu zberu a likvidáciu odpadu,“ odkazujú organizátori a zároveň apelujú na občanov: „Opäť všetkých vyzývame, aby nevyhadzovali odpad do prírody. Veď v Malackách máme k dispozícii dva zberné dvory, kde sa môže odpad odovzdať. Nelegálny odpad nielen narúša ekologické procesy v prírode, no zároveň kazí estetickú krásu prírody. Mnoho takýchto odpadov je toxických a inak nebezpečných pre zvieratá!“

Zdroj: Malacky.sk