Dočasné obmedzenia Pod Chlmcom kvôli ťažbe dreva

1450

Mestské lesy v Bratislave začali s ťažbou dreva v poraste č. 895, v lokalite Pod Chlmcom. Oblasť sa nachádza v zóne č. 2, kde sú takéto opatrenia povolené. Návštevníkom sa ospravedlňujú za dočasné obmedzenia. Dôvodom ťažby dreva je premena pôvodne monokultúrnych porastov na prírode blízke lesy, ktoré sú druhovo a vekovo pestré.

Okrajom porastu prechádza červená turistická značka a cyklotrasa. Mestské lesy budú dbať na opatrnosť, aby nedošlo k poškodeniu rekreačnej infraštruktúry.

Ťažbu sa snažia robiť čo najšetrnejšie. Jej cieľom nie je dosiahnuť zisk. Objem ťažby dreva je výrazné znížený a hovorí zato aj ročný prírastok dreva v lese, ktorý je 18,000 m³, pričom sa ťaží 5,000 m³.

Pri ťažbe dreva používajú najšetrnejší dostupný spôsob a to účelový výber, v lese tak nevznikajú otvorené plochy po ťažbe. Tie najcennejšie stromy nechávajú v poraste na dožitie, nikdy nebudú vyrúbané. Okrem dominantného buka preferujú aj dub, lipu, javor, čerešňu, brezu a vŕbu.

Výsledkom budú stabilné lesy s vysokou rekreačnou a ochranárskou hodnotou. Tento proces, na ktorom spolupracujú lesníci s ochranármi, je už ukončený na približne polovici územia mestských lesov v bezzásahovej zóne.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave