Dôležitá informácia pre obyvateľov a návštevníkov Koliby!

1147

Od 1. júla až do 1. septembra 2020 bude úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy na Jalovcovej ulici v Bratislave. Dôvodom je rekonštrukcia plynovodu. Cesta bude uzavretá v celej dĺžke.

👉 Žiadateľ uzávierky SPP – distribúcia a.s. zabezpečí v prípade potreby vjazd na uzavretú komunikáciu vlastníkom susedných nehnuteľností, vozidlám záchrannej služby, hasičským vozidlám, vozidlám polície a OLO.
👉 Žiadateľ je povinný zaistiť bezpečný pohyb chodcov počas realizácie rozkopávky a počas uzávierky, ako aj zabezpečiť dopravné značenie.

Zdroj: Nové Mesto