Dôležitou súčasťou prípravy celomestskej parkovacej politiky sú aj prvé spustené pilotné zóny

630

Súčasťou prípravy celomestskej parkovacej politiky sú prvé pilotné zóny. Jednu z nich spustila v decembri 2020 mestská časť Nové Mesto v lokalite najviac zaťaženej parkovaním návštevníkov, a to na Tehelnom poli.

Miestne obyvateľky a obyvatelia mali často, najmä večer, kvôli návštevníkom veľký problém nájsť parkovacie miesto a v prípade ak sa na blízkom štadióne Ondreja Nepelu konal koncert, nájsť parkovacie miesto bolo takmer nemožné. Práve regulácia parkovania má zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentky a rezidentov v mieste ich bydliska.

Pravidlá parkovania v zóne sú nastavené podľa pravidiel, ktorými sa bude riadiť aj celomestská parkovacia politika. V praxi to znamená, že obyvatelia s trvalým pobytom môžu v zóne parkovať neobmedzene na základe rezidentskej karty, ktorú si viete zaobstarať jednoducho na https://parkovanie.banm.sk.

Návštevníci zóny tu, naopak, môžu zaparkovať len vo vymedzenom čase (8:00 – 18:00) po uhradení hodinového poplatku za parkovanie. Krátkodobé parkovanie si môžu návštevníci zaplatiť cez SMS alebo aplikáciu.

Kontrolu parkovania v zóne zabezpečuje mestská polícia v spolupráci so zástupcami mestskej časti a tá od 4. januára do 26. januára v tejto súvislosti riešila 420 priestupkov.

Ako rezidenti môžete zdarma navyše získať aj takzvanú návštevnícku kartu, vďaka ktorej budú môcť vaše návštevy parkovať v zóne bez poplatkov 100 hodín ročne (v prípade, že auto nemáte a teda ani rezidentskú kartu, budete mať nárok na 150-hodinovú bezplatnú návštevnícku kartu).

Zabezpečenie dostatočnej kontroly, prehľadného dopravného značenia a komunikácie s obyvateľmi sa ukazujú ako jedny z kľúčových oblastí, na ktoré sa chce mesto zamerať aj pri spúšťaní celomestskej parkovacej politiky. Tieto a ďalšie skúsenosti zo spoločnej prípravy pilotných zón a ich fungovania tak využije pri plánovaní ďalších zón regulovaného parkovania, ktoré bude mesto spúšťať od jesene tohto roku.

Podrobnejšie informácie k fungovaniu zóny Tehelné pole, vrátane možnosti vybavenia rezidentskej karty, nájdete na stránke mestskej časti: https://parkovanie.banm.sk

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR