Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO oslavuje 30 rokov

1063
Domček podporovaného bývania
Domček podporovaného bývania

„Dospeli sme, máme tridsať rokov a mnoho skúseností.“ Petržalské zariadenie sociálnych služieb KAMPINO oslávilo svoju tridsiatku.

Od svojho založenia prešlo župné zariadenie veľmi dlhú cestu. Rozšírilo svoje služby, umožnilo prijímateľom týždenný pobyt, a čo je veľmi dôležité, stalo sa súčasťou komunity.

Názov KAMPINO je skratkou. Znamená „Kamarátstvo mentálne postihnutých a iných invalidných občanov“.

„V súčasnosti poskytujeme sociálne služby pre deti od troch rokov veku a dospelým osobám s duševnými poruchami a poruchami správania ambulantnou formou a týždennou pobytovou formou. V zariadení podporovaného bývania máme dvanásť obyvateľov s mentálnym alebo so psychiatrickým ochorením,“ vysvetľuje riaditeľka Jana Tvarožková.

Život v KAMPINE je pestrý. Pomáha aj unikátna delfinoterapia

Život ľudí s mentálnymi ochoreniami, špeciálne detí, je veľmi ťažký. V KAMPINE však tím profesionálov robí maximum nielen pre ich zdravie, ale aj šťastie. Vytvorili bezpečné prostredie s rodinnou atmosférou a prijímatelia sociálnych služieb využívajú pestrú paletu zážitkových terapií a záujmových činností, ktoré sú našité presne na ich potreby. Je to napríklad terapia hudbou, umením, hraním divadla, rozvoj kreatívnych výtvarných činností alebo zaujímavá suchá delfinoterapia.

Prebieha v priestore hodvábneho, ručne šitého zámotku, v ktorom sa na steny premietajú dynamické obrázky delfína a živočíchov v podmorskom svete. Počas terapie tak máte pocit, že plávate v mori a ryby sa k vám približujú a svojimi pohybmi vás pohladia. Virtuálny delfín pomáha prijímateľom sociálnej služby obnoviť kontrolu pohybov ich tela, zjemní sa ich vnímanie a rozvinie vnútorný svet. Ďalšou možnosťou relaxácie je multisenzorická terapia snoezelen – stimulácia zmyslov pomocou vôní, zvukových a svetelných prvkov v príjemnej a bezpečnej atmosfére. Jej cieľom je navodenie pohody a spokojnosti u klientov.

Obyvatelia KAMPINA sú členmi petržalskej komunity

Aj keď viaceré aktivity dočasne zabrzdil koronavírus, zariadenie ide v oblasti komunitnej spolupráce príkladom. Spolupracuje s petržalským Cik-Cak Centrom, so školami, Slobodou zvierat, prijímatelia pomáhajú čistiť blízke lesy a ako dobrovoľníci pracujú v Kauflande a miestnej knižnici.