Doprajte si náskok v médiách pred inými, študujte na Strednej odbornej škole polygrafickej (VIDEO)

549

Prečo práve štúdium na Polygrafickej? Niektoré školy vyučujú grafický dizajn, na Polygrafickej žiak prejde celým procesom výroby. Nápad, kreatíva, realizácia – výsledný produkt. Doprajte si náskok v médiách pred inými, študujte na Strednej odbornej škole polygrafickej a staňte sa súčasťou takmer 70-ročnej tradície v polygrafii. Staňte sa profesionálom, ktorý bude ovládať web, tlač, grafiku, fotografiu, video a mnohé iné.

Znalosti grafického dizajnu pri nástupe na školu sú určite výhodou, no škola ich nevyžaduje.  Žiak si na teoretickom a praktickom vyučovaní osvojí tvorivé zručnosti, ktoré mu dajú v profesionálnom živote náskok pred ostatnými.

Počas 70 rokov škola vyprodukovala 13 516 úspešných absolventov. Prináša inovácie do polygrafického vzdelávania a prax v externých firmách alebo v škole. Škola ponúka priestor pre sebarealizáciu, žiaci získajú dôležité KNOW-HOW spracovania produktov pre tlač a digitál a vedie žiakov ku kreativite a samostatnosti. Po ukončení štúdia si absolvent môže založiť vlastný biznis alebo ísť študovať na vysokú školu. Úspešný absolvent si vie vyrobiť vlastnú knihu, noviny, založiť si web alebo zastrešiť si celú reklamnú kampaň pre svoje projekty. Absolventi polygrafickej pracujú najčastejšie v redakciách, tlačiarňach, reklamných agentúrach, produkčných spoločnostiach.

Vybrať si môžete zo šiestich študijných odborov:

Grafik digitálnych médií
Grafik tlačových médií
Grafika tlačovín
Operátor tlače
Polygrafická technológia
Operátor knihárskych technológií

Hromadný Deň otvorených dverí na polygrafickej bude dňa 7. februára 2023 od 9:00 do 14:00 hod.

Zdroj: http://www.polygraficka.sk

SOŠ Polygrafická je Centrom odborného vzdelávania a prípravy. Prebieha veľkou rekonštrukciou a modernizáciou vďaka BSK a investíciám z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity podporovaného študijného odboru a vytvorenie prostredia blízkeho podnikateľskému sektoru. Zároveň sa dosiahne, aby absolventi podporených študijných odborov zo skupiny 34 polygrafia a médiá spĺňali aktuálne požiadavky na znalosti a zručnosti trhu práce. Takto vznikne moderné Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP), vďaka ktorému sa celkovo zvýši kapacita školskej infraštruktúry na polygrafickej škole.