Dopravný podnik aj počas leta pokračuje v rekonštrukciách vozovní

571

Staré drevené okná vymenili za kvalitné plastové. Do viacerých objektov namontovali klimatizačné zariadenia. V halách vymenili brány a opravili strechy a svetlíky.

„Pri rekonštrukciách je prvoradá bezpečnosť. Vo všetkých vozovniach sme vyznačili vodorovné značenie, pričom sme sa zamerali najmä na vytvorenie peších ťahov,“ približuje Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti.

Vo vozovni Jurajov Dvor finišujú aj s rekonštrukciou umývarky, pričom v závere podnik vymení aj strop.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava