Dopravný podnik debarierizuje viaceré električkové zastávky

635

Počas týchto dní prebiehajú práce na viacerých električkových zastávkach, ktoré debarierizáciou postupne Dopravný podnik mení na prístupnejšie pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou či pre rodičov s kočiarmi.

Prvou lastovičkou je zastávka Nová doba, kde podnik práce skoordinoval s úpravou vozovky a chodníkov na Vajnorskej ulici. Bariéry odstraňuje napríklad aj na električkovom obratisku Hlavná stanica alebo na zastávke Americké námestie (na Krížnej ul.), kde okrem toho opraví celý priechod v koľajisku vrátane cyklotrasy. Na zastávke Krížna zase upravuje povrch nástupísk a renováciou prejde i zábradlie.

„Púšťame sa aj do prác na zastávke STU. Tam okrem odstránenia zbytočných bariér opravíme aj koľajové výhybky a rovnako zrenovujeme zábradlie,“ približuje Dopravný podnik na sociálnej sieti.

Mimo centra mesta plánuje Dopravný podnik debarierizovať zastávku Vinohrady, Jurajov Dvor, Shopping Palace, Vajnorká, Zlaté piesky, Komisárky a zástavku Kuchajda smer Zlaté piesky.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava