Dopravný podnik ide obstarať 10 obojsmerných nízkopodlažných električiek

1389

Malo by ísť o podobné vozidlá akými sú súčasné obojsmerné električky, ktoré Dopravný podnik Bratislava prevádzkuje.

Krátko pred ukončením verejnej súťaže na dodanie 30 veľkokapacitných jednosmerných električiek vyhlásil Dopravný podnik Bratislava aj súťaž na 10 nových obojsmerných električiek. Opäť pôjde o nízkopodlažné veľkokapacitné vozidlá s dĺžkou do 32,5 metra s minimálnou prepravnou kapacitou 230 cestujúcich. Požadovaná je nízkopodlažnosť aspoň pre 85 % stojacich a 50 % sediacich cestujúcich. V rámci konštrukcie vozidla požaduje DPB aspoň 2 zo 4 podvozkov riešené ako plne otočné.

Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 10. marca tohto roka. Pri vyhodnocovaní ponúk sa bude prihliadať na cenu električiek (80 bodov) a tiež na technicko-kvalitatívne parametre vozidiel (20 bodov). V rámci technických parametrov budú vyššie hodnotené vozidlá ponúkajúce napríklad vyššiu obsaditelnosť, širšiu vnútornú uličku, väčší počet dverí, alebo väčší počet otočných podvozkov. 

Odhadovaná cena zákazky je 26,9 mil. € bez DPH. Financovanie by malo byť zabezpečené prostredníctvom eurofondov. Dodanie vozidiel požaduje DPB do dvoch rokov od ich objednania. V súťaži na 30 jednosmerných elektičiek mohli záujemcovia predkladať ponuky do 18. januára 2021. Výsledok súťaže zatiaľ nebol zverejnený.

Zdroj: imhd.sk