Dopravný podnik informuje o výluke liniek 201 a 202

846

Z dôvodu opravy povrchu vozovky v obratisku Čiližská bude na Dolných honoch od 18. septembra približne do 1. novembra 2021 zmenená organizácia liniek MHD nasledovne:

  • trolejbusové linky 201 a 202 budú premávať z Hlavnej stanice/Rajskej len po zastávku Dudvážska,
  • nebudú obsluhovať zastávky Čiližská a Žitavská,
  • medzi Dudvážskou a Čiližskou bude možné použiť autobusové linky 65, 67, 75.

Autobusové linky 65, 75 a N72 budú premávať po svojich stálych trasách. Počas opravy výjazdu z obratiska však budú mať presunutú nástupnú zastávku Čiližská o približne 150 metrov ďalej v smere k Žitavskej. Rovnako na tejto presunutej zastávke zastaví aj linka 67 v smere jazdy na Vinohradnícku.

Trolejbusy liniek 201 a 202 sa budú otáčať na konci Kazanskej ulice na novozriadenej trolejovej otočke v mieste bývalého obratiska autobusov.

Zdroj: imhd.sk