Dopravný podnik inštaloval do 11 nových autobusov inovatívny informačný systém

924

Dopravný podnik Bratislava implementoval do 11 nových autobusov, premávajúcich na bratislavské letisko, inovatívny informačný systém. Cestujúcim poskytne napríklad reálne časy odchodov nadväzných spojov.

Postupne budú zavádzať rovnaké zobrazovanie informácií aj v ostatných vozidlách, ktoré sú vybavené vnútornými LCD obrazovkami.

Na displejoch umiestnených vo vozidlách na linke 61 a na vybraných spojoch linky 96 sa po novom zobrazujú informácie ako animovaný zoznam najbližších zastávok aj s informáciou o tom, či je zastávka na znamenie, čas jazdy do zastávok, zoznam liniek, na ktoré je možné prestúpiť.

Pre najbližšiu zastávku sa zobrazujú odchody jednotlivých liniek v reálnom čase, teda aj so zohľadnením meškania, pokiaľ je táto informácia dostupná. Pri nadväzných spojoch sa zobrazuje informácia o tom, či je vozidlo nízkopodlažné, a počas horúcich letných dní aj informácia, či je vybavené klimatizáciou. Zobrazované sú aj údaje o možnostiach prestupu na regionálne autobusy. Informácie o nadväzných spojoch sa striedajú s aktuálnymi informáciami z dispečingu, a tak sa cestujúci vo vozidle dozvedia o výlukách či mimoriadnostiach v doprave.

Zdroj: Dopravný podnik