Dopravný podnik odpredáva vyradené autobusy

2196

Dopravný podnik Bratislava vyhlásil obchodnú verejnú súťaž na odpredaj ojazdených autobusov. Spolu ponúka na predaj 9 vozidiel, ktoré sú už čiastočne rozobraté a nepojazdné. Prípadní záujemcovia môžu odkúpiť buď všetky vozidlá, alebo len niektoré. Všetky ponúkané vozidlá sú už nepojazdné. 

Minimálna cena, ktorú by mal záujemca ponúknuť je 600 € bez DPH/vozidlo. Prihlášky do elektronickej aukcie môžu záujemcovia podávať do 19. marca 2021. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najvyššia ponúknutá cena za každé vozidlo zvlášť. 

V ponuke sú nasledujúce vraky vozidiel: 

  • Karosa B 741 CNG: #1638, 1639, 2639 a 2643 
  • Tedom C 12G: #1106, 2114, 2119 a 2126 
  • Irisbus Citelis 12M: #4002 

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava