Dopravný podnik upozorňuje na zmeny v premávke

874

Dopravný podnik Bratislava upozorňuje cestujúcich na zmeny v premávke. Tie sú nasledovné.

Končí sa rekonštrukcia Drotárskej cesty. Od 10. júna 2020 od začiatku dennej premávky bude linka 41 premávať po riadnej trase a obsluhovať obojsmerne zastávky na Drotárskej ceste.

Od 13. júna 2020 bude vzhľadom na obnovenie výroby v závode Volkswagen Slovakia obnovená premávka liniek 25, 26 a 92 aj počas voľných dní.

Od 13. júna 2020 od začiatku dennej premávky bude spustené do prevádzky pravé odbočenie z Bajkalskej ul. na Prístavnú ul. Linka 87 po obslúžení štandardnej (už nie dočasnej) zastávky Prístavný most odbočí vpravo na Prístavnú ul., kde sa od zastávky „Prístav“ napojí na riadnu trasu. V smere na Astronomickú bude premávať bezo zmeny.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava