Dopravný podnik vyhodnotil súťaž na dodávateľa hybridných trolejbusov

576

Dopravný podnik Bratislava vyhodnotil súťaž na dodávateľa hybridných trolejbusov dĺžkovej kategórie 18 metrov. Pôjde o nízkopodlažné, klimatizované, kĺbové vozidlá s kombinovaným pohonom (trakčná sieť/batéria). Verejné obstarávanie na nákup týchto vozidiel bolo vyhlásené ešte v apríli. O dodávku 23 kusov prejavili záujem dvaja uchádzači.

Víťazom sa stala spoločnosť ŠKODA ELECTRIC a.s. s cenovou ponukou vo výške 12 395 850 EUR bez DPH. Na druhom mieste skončila spoločnosť SOR Libchavy spol. s r.o. s cenovou ponukou vo výške 13 340 000 EUR bez DPH. Odhadovaná cena zákazky bola 18 783 000 EUR bez DPH s tým, že nákup trolejbusov bude spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych investičných fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.Víťazná spoločnosť predložila ponuku na trolejbus zn. ŠKODA 27 Tr – trojnápravový štvordverový kĺbový moderný trolejbus s karosériou Solaris.

Zmluvu s víťazným združením plánuje DPB podpísať v prípade, ak nepríde k uplatneniu revíznych postupov a po kontrole súťaže zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. 

„V Bratislave sa pripravujeme na trolejbusovú revolúciu. Trolejbusovú sieť plánujeme modernizovať, rozširovať a zrýchľovať. S tým súvisí aj nákup nových vozidiel. Nové kĺbové trolejbusy zvýšia prepravnú kapacitu a nahradia premávku dieselových autobusov na vybraných linkách. Vo výbave budú mať všetky komfortné prvky,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Zdroj: DPB