Dopravoprojekt ukázal ako bude vyzerať Krížna a Odborárske námestie po modernizácii električkovej trate

2307

V rámci pripravovaného projektu modernizácie Ružinovskej radiály príde aj k modernizácii električkovej trate v úseku od konca Špitálskej ulice cez Odborárske námestie a Krížnu až po Legionársku ulicu.

Na základe minuloročných požiadaviek hlavného mesta, ktorý je investorom tejto modernizácie, bola do projektu zapracovaná aj komplexná rekonštrukcia uličného priestoru „od fasády k fasáde“ v tomto úseku. Projektovú dokumentáciu pre túto modernizáciu spracováva na základe verejnej súťaže spoločnosť Dopravoprojekt, ktorá teraz zverejnila prehľadnú situáciu uvedených úprav na Americkom námestí, Odborárskom námestí a Krížnej ulici.

Najvýznamnejšou zmenou je preloženie polohy električkovej trate medzi Špitálskou a Májkovou ulicou k parčíku na Americkom námestí na miesto dnešnej cestnej komunikácie smerom do centra mesta. Cestná doprava bude po novom vedená medzi Záhradníckou a Mickiewiczovou/Špitálskou priamo bez potreby križovania električkovej trate na Odborárskom námestí. Projekt tiež počíta so zrušením priamej cestnej premávky z Krížnej na Mickiewiczovu/Špitálsku (možné bude iba odbočenie na Májkovu ulicu) a so zrušením odbočenia zo Záhradníckej na Májkovu.

Úpravou polohy električkovej trate sa dosiahne zlepšenie prestupovania cestujúcich v uzle Americké námestie. Doterajšia električková zastávka na Odborárskom námestí smerom k Trnavskému mýtu sa presunie na Americké námestie, pričom nástupište tejto zastávky bude spoločné s nástupišťom trolejbusovej zastávky v smere na Kollárovo námestie. Zároveň sa priblíži tesne ku križovatke pri nemocnici aj zastávka trolejbusov na Mickiewiczovej v smere von z centra. Zmenou polohy trate sa dosiahne aj zmenšenie koľajových oblúkov v rozvetvení trate pred nemocnicou.

Zastávka električiek na Krížnej ulici bude prebudovaná na združenú zastávku, takže na nej budú môcť zastavovať aj nočné autobusy, prípadne náhradná autobusová doprava. Menšou úpravou prejde aj poloha koľajového triangla na Vazovovej ulici. Električková trať od Amerického námestia po Legionársku má mať uzavretý betónový kryt.

Súčasťou projektu je aj realizácia nových cyklochodníkov po oboch stranách na Krížnej ulici a Odborárskom námestí. Projekt počíta aj s väčšou výsadbou zelene, pričom na Krížnej ulici budú po stranách ulice vysadené dve nové stromoradia. S úpravou cestnej komunikácie príde tiež k úprave parkovacích miest, ktoré budú zriadené po oboch stranách Krížnej ulice.

Kompletná projektová dokumentácia pre modernizáciu Ružinovskej radiály by mala byť dokončená v lete tohto roka. S realizáciou projektu sa počíta od jesene 2022 do konca roka 2024.

Zdroj: imhd.sk