Droba: O eurofondy budeme bojovať aj naďalej

479

Európska komisia 2. mája zverejnila dlho očakávaný návrh sedemročného rozpočtu, ktorým sa bude EÚ riadiť po roku 2020. Medzi oblasti, ktoré sa výrazne posilnia, patrí výskum a inovácie či program Erasmus+. Viac peňazí pôjde aj na oblasť obrany a spoločnej ochrany vonkajších hraníc. Najväčšie škrty nastanú v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky a kohéznej politiky.

„Kohézna politika predstavuje najdôležitejšiu investičnú politiku EÚ, ktorá má veľké opodstatnenie. Samozrejme, jej hlavná pozornosť by mala byť zameraná na menej rozvinuté regióny s cieľom vyrovnávania rozdielov. No svoje miesto v nej majú aj viac rozvinuté regióny, ako Bratislavský kraj, ktoré na jednej strane predstavujú motory hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a inovácií, zároveň však čelia špecifickým výzvam v oblastiach ako je doprava, životné prostredie či sociálna inklúzia“, zdôraznil bratislavský župan Juraj Droba. Zníženie financií na „eurofondy“ je zhruba 7%.

Nový rozpočet Európskej únie musí rátať s výpadkom príspevkov Veľkej Británie po brexite  a financovaním nových  výziev, akými sú napríklad migrácia a obrana. Z pohľadu regiónov je v rámci diskusie o rozpočte EÚ najväčšia pozornosť venovaná kohéznej politike, ktorej definitívny návrh bude zverejnený koncom mája. Ambíciou Európskej komisie je ukončiť rokovania o novom rozpočte ešte pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu.

Bratislavský samosprávny kraj sa už od roku 2016 spolupodieľa na kreovaní debaty o budúcej podobe kohéznej politiky, s ohľadom na problémy a výzvy metropolitných regiónov. Európska komisia má teraz necelý mesiac na predloženie konkrétneho návrhu kohéznej politiky po roku 2020.

„Tá najdôležitejšia fáza, ktorou sú samotné vyjednávania o návrhoch nariadení, nás ešte len čaká. Je preto dôležité, aby tak BSK ako aj ďalšie slovenské regióny využili všetky dostupné prostriedky, aby náš hlas bolo počuť aj v Bruseli. Európsky výbor regiónov v tejto súvislosti predstavuje veľmi dôležitý nástroj“, uzavrel Juraj Droba.