Droba: Odliv mozgov trápi Bratislavský kraj aj Slovensko

540

Brain drain, známy ako odliv mozgov z krajiny, jeho dopady na miestnu a regionálnu úroveň či odchod vysokoškolských študentov za štúdiom do zahraničia boli predmetom nedávneho zasadnutia Komisie SEDEC, ktorej členom je aj bratislavský župan Juraj Droba. Spoločne sa venovali aj  hodnoteniu samotných lokálnych a regionálnych iniciatív v tejto oblasti, ako aj odborným odporúčaniam ako proti odchodu mozgov bojovať. Brain drain predstavuje v súčasnosti problém pre množstvo európskych krajín a výnimkou nie je ani Slovensko.

„Túto vzorku ľudí, ktorí od nás odchádzajú do zahraničia, nemotivujú k návratu výlučne finančné stimuly.  Aby sa vrátili žiť späť, požadujú lepší poriadok a kvalitné služby. Práve to je môj cieľ na najbližšie štyri roky. Zlepšiť kvalitu života obyvateľov kraja, aby ľudia neboli nútení odísť do zahraničia za lepším životom. Zároveň tí, ktorí sa do Bratislavského kraja prisťahovali, aby si tu prihlásili aj trvalý pobyt a kraj mal viac financií na poskytovanie kvalitnejších služieb,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. 

Pre Slovensko je závažný najmä problém súvisiaci s odchodom vysokoškolských študentov za štúdiom do zahraničia. Slovensko je momentálne štátom s najväčším počtom vysokoškolských študentov študujúcich v zahraničí spomedzi všetkých členských štátov EÚ. Až 17 % z celkového počtu slovenských vysokoškolských študentov je zapísaných do štúdia na vysokých školách v zahraničí. Ide o najvyšší podiel v rámci všetkých členských štátov EÚ. Podiel študentov odchádzajúcich do zahraničia pri tom neustále rastie a väčšina z nich sa na Slovensko už nevráti. Odchod mladých vysokoškolských študentov alebo vysokokvalifikovaných pracovníkov do zahraničia má závažný dopad nie len pre štát, ale aj pre samotný región, z ktorého odchádzajú.  Jediný kraj s plusovými číslami je Bratislavský kraj, do ktorého sa v roku 2016 prisťahovalo 10 349 osôb, z toho 1472 zo zahraničia, ostatní obyvatelia prišli najmä z Trnavského, Nitrianskeho a Prešovského kraja. Naopak z Bratislavského kraja sa odsťahovalo 4041 osôb, a z toho 693 do zahraničia.

Brain drain má za následok nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, významne obmedzuje schopnosť inovovať a prijímať pokročilejšie technológie, spôsobuje mnohé zmeny na trhu práce, napríklad zníženie miezd ako aj celkové zníženie hospodárskeho rastu a produktivity. Z tohto dôvodu vznikajú v štátoch, regiónoch a mestách dotknutých problémom brain drain rôzne iniciatívy na zamedzenie tohto neželaného javu. 

SEDEC je Komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru. Je jednou zo šiestich komisií Európskeho výboru regiónov, ktoré sa zaoberajú európskymi politikami z pohľadu miest a obcí. 

FOTO: BSK