Druhý ročník festivalu Zo srdca dopadol na výbornú

411

Pestrý a bohatý program, obrovská energia, dobrá nálada a priestor, kde sa spontánne prelína život hendikepovaných s ľuďmi bez hendikepu. Na Hviezdoslavovom námestí vytvorilo Staré Meste jeden pulzujúci celok a bolo to jedným slovom fantastické. Spev, tanec, remeslá, divadlo. „Cítime veľkú hrdosť na všetkých, ktorí sa na dnešku podieľali, či už ako diváci alebo účinkujúci,“ približuje mestská časť.

Na pódiu ste mohli vidieť talentovaných umelcov so zdravotným znevýhodnením a stánky chránených dielní ponúkali nádherné “hand made” úžitkové aj dekoratívne predmety.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy; Foto: Barbora Jančárová