DSS a ZPB MEREMA sa stanú komunitnejšími

1263
[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.23.3″ custom_padding=“2px|||||“][et_pb_row _builder_version=“3.23.3″ custom_padding=“0px|||||“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.23.3″][et_pb_text _builder_version=“3.23.3″]

Bratislavský samosprávny kraj sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazal k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na formu komunitnú a to aj postupne napĺňa. Za sebou má dôležitý krok a to schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok podaného projektu “Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok – Domov sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného bývania MEREMA, ktorým umožní všetkým klientom zariadenia samostatnejšie fungovanie.

„Je to ďalší krok k postupnému zvyšovaniu kvality a rozširovaniu ponuky služieb v sociálnej oblasti. Župa zabezpečí zmenu fyzického prostredia alternatívnym spôsobom adekvátnym pre zdravotný stav prijímateľov z vlastných zdrojov s cieľom dosiahnuť úplnú deinštitucionalizáciu. Klienti tak dostanú pomoc adresnejšie podľa svojich potrieb, zamestnanci nebudú pracovať s väčšou skupinou klientov, ale naopak budú s nimi pracovať individuálnejšie vo vymedzenej komunite,” objasnil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

V rámci výzvy s názvom Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú, teda proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení, bolo pre projekt schválených 3 913 708,04 eur.

Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania MEREMA pozostáva z viacerých aktivít. Zahŕňa výstavbu nového dvojdomu v Častej, ktorý umožní 12 klientom prijímať sociálnu službu celoročnou pobytovou formou na 361 m2. Nový dvojdom vznikne aj v Dubovej, ktorý bude slúžiť 12 prijímateľom sociálnej služby celoročnou pobytovou formou na 474 m2. Zo získaných finančných prostriedkov sa zároveň zrekonštruuje a zmodernizuje stavebný objekt Modra – Kráľová pre 12 prijímateľov sociálnej služby, ktorá sa bude poskytovať celoročnou pobytovou formou na 1 165 m2. Vplyvom tejto rekonštrukcie sa objekt preklasifikuje do energetickej triedy“A0″, čím sa podporí zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov. Ďalšie peniaze sa investujú do materiálno-technického vybavenia zariadenia Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania, kde pribudne systém zdvíhacieho zariadenia, súbor profesionálnych kuchynských spotrebičov, 6 zostáv kuchynskej linky so zabudovanými spotrebičmi. Celý proces projektu bude trvať dva roky a mal by byť ukončený začiatkom roku 2022.

Bratislavský samosprávny kraj doteraz do procesu deinštitucionalizácie zainvestoval takmer pol milióna eur. Okrem iného sa nakúpili aj dva štvorizbové byty v Pezinku, ktoré sa postupne plne vybavujú a personalizujú podľa preferencií budúcich obyvateľov.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]