DSS Sibírka v medzinárodnom projekt Erazmus+

1439

Pracovníci DSS Sibírka sa zúčastnili medzinárodného projektu prostredníctvom Erasmu+,  kde spolupracovali s odborníkmi z Estónska, Cypru, Švédska a Rakúska.

Projektový tím hľadal odpovede na nasledujúce otázky: ako môžeme pripraviť ľudí so zdravotným postihnutím na budúcnosť po povinnom vzdelávaní a ako na to prispôsobiť vzdelávanie, resp. poskytovanie sociálnych služieb? Ako zapojiť rodičov do tohto procesu? Ako spolupracovať s inými inštitúciami, ktorých cieľom je poskytnúť mladým ľuďom so zdravotným postihnutím lepšie príležitosti v živote? Ako pripraviť učiteľov, sociálnych pracovníkov , aby viedli žiakov, mladých dospelých so zdravotným postihnutím  k úspešnému životu po povinnom vzdelávaní?

Hlavným výstupom projektu je model zahŕňajúci rôzne metódy na osobu zameraného plánovania, ktoré zahŕňajú analýzu a porovnanie potrieb, zozbieranie osvedčených postupov prechodu do pracovného života, usmernenia o tom, ako poukázať na možnosti a želania mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

Môžete si ich pozrieť na stránke :
https://pcp.portfoliobox.net/qa

Tieto materiály sú určené predovšetkým pre pracovníkov pracujúcich s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, na podporu ich prechodu do nezávislého a pracovného života.

Viac podrobností o projekte nájdete na stránke:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-EE01-KA201-034893