Duálne vzdelávanie má budúcnosť

2118

Výber strednej školy je opäť aktuálnou otázkou nielen pre žiakov 9. ročníkov, ale aj pre ich rodičov. Pri tomto rozhodovaní treba prihliadať nielen na študijné výsledky, ale spojiť výber školy s budúcim povolaním, zohľadniť osobnostné predpoklady a schopnosti žiaka. Práve duálne vzdelávanie ponúka možnosť študovať a získavať praktické skúsenosti naraz, ako aj motivačné finančné ohodnotenie už počas štúdia. Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 54 stredných škôl a jednou z priorít v oblasti školstva je duálne vzdelávanie.  Zvýšený záujem o župné školy sa prejavil aj v náraste počtu študentov o 16%. Tento rok do praxe odišlo prvých 11 dualistov, absolventov  v odbore obchodný pracovník zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb S. Jurkoviča v Bratislave. Práve ona bola prvou školu na Slovensku, ktorá otvorila maturitnú duálnu triedu v obchodných odboroch.

„Ísť na strednú odbornú školu dnes už vôbec nie je hanba a teším sa, že stále viac a viac mladých ľudí z Bratislavského kraja sa rozhoduje pre strednú odbornú školu. Dokonca mnohí z nich vstupujú do systému duálneho vzdelávania. Jeho výhodou je, že idete na školu, ktorá má partnerský vzťah s konkrétnym zamestnávateľom, ide o veľké nadnárodné firmy, ale aj o menších zamestnávateľov, ktorí si pripravujú mladé kádre do svojho pracovného procesu. Čiže vy nastúpite do prvého ročníka, hneď začnete dostávať štipendium, máte odbornú prax a dostávate niekoľko ďalších benefitov od svojho budúceho zamestnávateľa. Bratislavský kraj automaticky dualistom poskytuje obedy za 1 cent a ubytovanie mesačne na internáte za symbolické 1 euro,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba.  

V školskom roku 2019/2020 má Bratislavský samosprávny kraj do systému duálneho vzdelávania zapojených 15 škôl, ktoré majú podpísané zmluvy s 65 zamestnávateľmi a vzdelávajú 279 študentov.

Župa podporuje všetky aktivity škôl a zamestnávateľov smerujúce k zvýšeniu počtu študentov zapojených do systému duálneho vzdelávania a aj aktívne vstupuje do rokovania so zamestnávateľmi. Najžiadanejšími odvetviami sú automobilový priemysel, obchod a služby, poľnohospodárstvo. 

Svoje o tom vedia aj prví absolventi duálneho vzdelávania, ktorí opustili školské lavice a od prázdnin nastúpili na pracovné miesta, na ktoré sa počas celého stredoškolského štúdia pripravovali.

„Byť v duáli bola pre mňa taká istota. Vedela som, že po škole mám isté miesto, že môžem pracovať tam, kde to poznám a kde poznajú mňa. A že budem robiť to, čo už poznám a čo ma baví. Výhodou duálu je aj to, že hneď po škole máte teoretické vedomosti a zároveň praktické skúsenosti. A to mi pomohlo veľmi rýchlo kariérne postúpiť vyššie,“ hovorí Ingrid Škrabáková, ktorá po skončení štúdia nastúpila priamo na miesto zástupkyne vedúcej filiálky v dm. Aj to je jedna z výhod, ktorú majú dualisti voči nedualistom, pričom vyššia kvalifikácia znamená aj lepšie mzdové ohodnotenie.

Napriek tomu, že obchod je po priemysle 2. najväčším zamestnávateľom na Slovensku a pracuje v ňom viac než 12 % všetkých pracujúcich, stále dáva príležitosti každému, kto má záujem, aby si našiel uplatnenie. „Pritom obchod je oblasť, ktorá ponúka istotu pracovného miesta, nie ako je to pri mnohých iných maturantoch, ktorí končia na úradoch práce. Ďalšou výhodou je, že prevádzky máme všade, takže nie je potrebné kvôli práci opustiť rodné mesto, alebo práve naopak, ak sa rozhodnete presťahovať, môžete zostať u pôvodného zamestnávateľa,“ hovorí  Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

Starosta Martin Chren upozornil, že len ružinovské základné školy bude v školskom roku 2019/2020 končiť 331 deviatakov, ktorí sa rozhodujú o tom, kam pôjdu ďalej študovať. „Duálna forma vzdelávania je atraktívna práve tým, že teóriu dopĺňa praxou a až polovicu času strávia študenti prácou, akej sa chcú neskôr venovať. Je to obrovská výhoda, lebo už to nie je len o očakávaniach, ale presne vedia, čo konkrétna práca obnáša,“ dodal Martin Chren.

Obchodné reťazce združené v SAMO sa už v roku 2015 zapojili do systému duálneho vzdelávania a začali si vychovávať svojich budúcich kolegov. V súčasnosti zabezpečujú odbornú prax vo svojich 236 certifikovaných prevádzkach po celom Slovensku. „Na začiatku sme mali v duále 20 prvákov, v školskom roku 2019/2020 do prvého ročníka nastúpilo 126 žiakov. Spolu ich máme 302. Náš záujem o dualistov  je však oveľa väčší, sme pripravení na ďalších viac ako 380 žiakov po celom Slovensku,“ upozorňuje Marcel Blaščák, líder skupiny pre duálne vzdelávanie, SAMO.

Študovať duálne je jednoduché:

  1. Vybrať si zamestnávateľa a spolupracujúcu strednú školu na stránke www.podstudovatobchod.sk
  2. Zaslať zamestnávateľovi žiadosť o duálne vzdelávanie, dohodnúť si pohovor a získať potvrdenie o odbornom vzdelávaní.
  3. K prihláške na strednú školu priložiť potvrdenie o odbornom vzdelávaní a odovzdať prihlášku na strednú školu do 10. apríla 2020.
  4. Najneskôr do 31. augusta podpísať učebnú zmluvu a od septembra nastúpiť do duálnej triedy.
  5. Pokiaľ si deviatak podal prihlášku na niektorú zo spolupracujúcich stredných škôl a zatiaľ nevyužil možnosť prihlásiť sa do duálneho vzdelávania, môže tak urobiťdo termínu prijímacích pohovorov.

Viac informácií nájdete na www.podstudovatobchod.sk.