Duálne vzdelávanie ponúka možnosť študovať a získavať praktické skúsenosti naraz (VIDEO)

3079
Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta
Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta

Výber strednej školy je opäť aktuálnou otázkou nielen pre žiakov 9. ročníkov, ale aj pre ich rodičov. Pri tomto rozhodovaní treba prihliadať nielen na študijné výsledky, ale spojiť výber školy s budúcim povolaním, zohľadniť osobnostné predpoklady a schopnosti žiaka. Práve duálne vzdelávanie ponúka možnosť študovať a získavať praktické skúsenosti naraz, ako aj motivačné finančné ohodnotenie už počas štúdia. Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 54 stredných škôl a jednou z priorít v oblasti školstva je duálne vzdelávanie.

„Ísť na strednú odbornú školu dnes už vôbec nie je hanba a teším sa, že stále viac a viac mladých ľudí z Bratislavského kraja sa rozhoduje pre strednú odbornú školu. Dokonca mnohí z nich vstupujú do systému duálneho vzdelávania. Jeho výhodou je, že idete na školu, ktorá má partnerský vzťah s konkrétnym zamestnávateľom, ide o veľké nadnárodné firmy, ale aj o menších zamestnávateľov, ktorí si pripravujú mladé kádre do svojho pracovného procesu. Čiže vy nastúpite do prvého ročníka, hneď začnete dostávať štipendium, máte odbornú prax a dostávate niekoľko ďalších benefitov od svojho budúceho zamestnávateľa,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba.  

V roku 2022 má Bratislavský samosprávny kraj do systému duálneho vzdelávania zapojených 18 škôl, ktoré majú podpísané zmluvy so zamestnávateľmi a vzdelávajú 347 študentov.

Župa podporuje všetky aktivity škôl a zamestnávateľov smerujúce k zvýšeniu počtu študentov zapojených do systému duálneho vzdelávania a aj aktívne vstupuje do rokovania so zamestnávateľmi.

Svoje o tom vedia aj prví absolventi duálneho vzdelávania, ktorí opustili školské lavice a od prázdnin nastúpili na pracovné miesta, na ktoré sa počas celého stredoškolského štúdia pripravovali.

„Byť v duáli bola pre mňa taká istota. Vedela som, že po škole mám isté miesto, že môžem pracovať tam, kde to poznám a kde poznajú mňa. A že budem robiť to, čo už poznám a čo ma baví. Výhodou duálu je aj to, že hneď po škole máte teoretické vedomosti a zároveň praktické skúsenosti. A to mi pomohlo veľmi rýchlo kariérne postúpiť vyššie,“ hovorí Ingrid Škrabáková, ktorá po skončení štúdia nastúpila priamo na miesto zástupkyne vedúcej filiálky v dm. Aj to je jedna z výhod, ktorú majú dualisti voči nedualistom, pričom vyššia kvalifikácia znamená aj lepšie mzdové ohodnotenie.

Študovať duálne je možné na týchto župných školách:

 • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
 • Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
 • Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji
 • SOŠ beauty služieb, Račianska 105, Bratislava
 • SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava
 • SOŠ dopravná Kvačalova 20, Bratislava
 • SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec
 • SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
 • SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA
 • SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava
 • SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA
 • SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA
 • Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA
 • SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok
 • SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava
 • SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
 • SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
 • SPŠ dopravná, Kvačalova 20, 821 09 Bratislava