Dúbravka predstavuje návrh urbanistického riešenia zóny Pod záhradami

862

Obyvatelia bratislavskej Dúbravky sa do 31. marca môžu nielen elektronicky sčítať, ale tiež participovať na verejnom prerokovaní návrhu urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami. V centre mestskej časti v bezprostrednej blízkosti rímskokatolíckeho kostola navrhujú predkladatelia dva varianty riešenia územia, oba spája snaha o vytvorenie celistvého kompaktného parku so zastúpením kvalitnej zelene i zázemím pre využitie oddychovo-rekreačného potenciálu miesta.

V prvom variante, ktorý navrhovatelia nazývajú „kompromisným, nie však ideálnym“, sa ráta s celkovou plochou parku 21.330 štvorcových metrov (m2). Ráta sa v ňom aj s výstavbou štvorpodlažného bytového domu s približne 30 bytmi na okraji parku, rovnako je navrhovaná prepojovacia miestna komunikácia medzi ulicou Pod záhradami a Koprivnickou ulicou.

Druhý variant neráta so žiadnou novou bytovou zástavbou ani prepojovacou komunikáciou. V západovýchodnom smere je navrhovaná alej tvorená stromami druhu Sakura, ktoré by v čase kvitnutia pripomínali pôvodné čerešňové sady v Dúbravke. Celková plocha parku v druhom variante je podstatne väčšia ako v prvom a dosahuje hodnotu cca 23.870 m2.

Oba varianty ponechávajú potenciálny priestor na hromadnú podzemnú parkovaciu garáž, ktorá by aspoň čiastočne pokryla deficit parkovacích miest pre okolité bytové dom. Garáž lokalizovaná v juhovýchodnej časti územia, s príjazdom a výjazdom na Koprivnickú ulicu, by bola na mieste existujúceho parkoviska.

Štúdia je zverejnená na webe mestskej časti, samospráva informuje o možnostiach a termínoch pre vznesenie pripomienok a podnetov k štúdii.

Zdroj: TASR