Dve nové športoviská pre žiakov základnej školy Karloveská

1439

Nový školský rok – dve nové športoviská. Šprintéri a skokani do diaľky základnej školy Karloveská 61 sa potešili novému povrchu. Kompletná rekonštrukcia doskočiska a 60-metrový tartanový povrch rozšírili možnosti športového využitia školského areálu.

Pôvodná antuková bežecká dráha už dlhšiu dobu nevyhovovala z bezpečnostného hľadiska. Bola prerastená koreňmi okolitých stromov a postupom času zarástla trávovými trsmi. Bolo potrebné starý povrch odkopať až po drenážnu vrstvu, vytvoriť správne podložie z rôznych frakcií kameňa a kamennej drte a potom položiť tartanový povrch. Nová 60-metrová bežecká dráha pre žiakov má 3 dráhy.

Doskočisko pre skok do diaľky malo pôvodne antukový povrch, ktorý bol v dávnejšej dobe nahradený asfaltovým povrchom, čím sa malo zabrániť prerastaniu trávy. Asfalt však už tiež bol na viacerých miestach veľmi poškodený, takže nebolo možné využívať doskočisko pre bezpečný skok do diaľky. Pri rekonštrukcii bolo potrebné odstrániť tento starý povrch, opraviť a osadiť nové obrubníky, odrazovú dosku a zhutniť povrch. Pre vrchnú vrstvu bol zvolený priepustný gumený povrch. Je odolný voči starnutiu, poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

Zdroj: Karlova Ves