Tip na víkend: Centrum Ekovýchovy a lesnícke arborétum na Kamzíku

3944

Samotná stavba sa realizovala v rámci projektu „CITY NATURE“, ktorý je realizovaný v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 a zameriava sa na rozvoj zelenej infraštruktúry cezhraničného regiónu v dvoch susedských mestách Twin City regiónu – Bratislavy a Viedne. Cieľom projektu je zachovanie a podpora biologickej rozmanitosti prostredníctvom realizácie opatrení na zvýšenie biodiverzity v urbánnom prostredí a komplexnej práce s verejnosťou.  

„Od prvej myšlienky vytvorenia moderného, ale do prírody citlivo zasadeného ekocentra až po samotnú realizáciu prešlo 10 rokov a dnes výsledok poteší určite nielen žiakov, študentov a učiteľov pre ktorých sú prichystané kvalitné environmentálne vzdelávacie aktivity, ale aj širokú verejnosť, pre ktorú chcú vytvárať rôzne informačno-náučné aktivity. Mestské lesy majú dlhoročné dobré skúsenosti a najmä ohlasy z radov školských zariadení a veľkého záujmu verejnosti ohľadom programov týkajúcich sa starostlivosti o les, chovania včiel, spoznávania drevín, živočíchov a myšlienok podpory biodiverzity v dotyku vzácneho prírodného územia hlavného mesta,“ uviedol riaditeľ Mestských lesov Marek Páva.

V areáli sa dokonca nachádzajú zachované staré dreviny v rámci viac ako 100 ročného arboréta, ktoré úchvatne dotvára celý charakter tohto nesmierne príťažlivého miesta. Množstvo superlatívov na otvorené nového info- a eko-centrum zaznelo aj od zamestnancov Mestských lesov ako aj ďalších hostí, dúfajúc, že si do neho ako aj do okolia bude nachádzať cestu stále viac obyvateľov Bratislavy a aj širokého okolia.

Do ekocentra sa dostanete po červenej turistickej značke na Kamzík a na križovaní turistických značiek prejdete ešte 100 m po žltej.

Ekocentum na Kamzíku otvorili 14. decembera za účasti zástupcov Mestských lesov Bratislava – ako hlavného projektového partnera, oddelenia životného prostredia mesta Viedeň, OZ Daphne – ako projektových partnerov, zástupcov Úradu BSK a ďalších strategických partnerov uskutočnilo slávnostné otvorenie nového centra ekovýchovy a lesníckeho arboréta na Kamzíku, ktorý je Bratislavčanmi hojne navštevovanou rekreačnou a oddychovou zónou.

Viac informácií ohľadom centra sa dočítate na stránkach http://www.lesy.bratislava.sk/ a CITY NATURE: Mestské lesy v Bratislave (bratislava.sk).