Električka v Petržalke: O projekte porozprávala viceprimátorka Tatiana Kratochvílová (VIDEO)

1432

Električka bude mať sedem zastávok s nadväznosťou na autobusovú dopravu a odľahčí preplnené cesty hlavného mesta. Pozrite si video o kľúčovom dopravnom projekte v Bratislave.

Výstavba predĺženia električkovej trate od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po zastávku Janíkov dvor je jedným z najväčších dopravných projektov v Bratislave za posledné roky. Zásadnú zmenu v cestovaní prinesie 3,9 km novej trate, ktorá rozšíri kapacitnú verejnú hromadnú dopravu naprieč Petržalkou a efektívnejšie prepojí najväčšie slovenské sídlisko s centrom mesta.

Detaily o projekte predstavila Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora Bratislavy:

„Na trase vznikne sedem nových zastávok, ktoré prinesú ľahko dostupné cestovanie a zároveň poskytnú komfort a pohodlie. Prepojením autobusových liniek a električkových zastávok prostredníctvom nových prestupných uzlov a integrovaných zastávok bude nová električková trať súčasťou komplexného riešenia mobility v celej Petržalke,“ uvádza Magistrát hlavného mesta SR Bratislava.

Električková trať prinesie do Petržalky viac zelene

Okrem odolného rozchodníka, ktorý pokryje väčšinu priestoru koľajísk, podobne ako na zrekonštruovanej Dúbravsko-karloveskej radiále, pozdĺž celej novej trate pribudne množstvo nových stromov a inej kvalitnej zelene, vrátane krov, trvaliek ale aj bezúdržbových vegetačných striech na zastávkových prístreškoch. Vegetačné úpravy okolia električkovej trate a nadväzujúcej infraštruktúry vytvoria významný líniový prvok zelene, ktorý bude prechádzať územím Petržalky v severo-južnom smere v dĺžke 3,9 km.

Zdroj: www.petrzalskaelektricka.sk, Foto: Bratislavský kraj/ Janka Šantavá