Električkové trate sú alternatíva ku kolónam. V Petržalke už stavajú viadukt (VIDEO)

4272
Výstavba električkovej trate v Petržalke

Nové električkové a železničné trate, záchytné parkoviská a prestupné terminály. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) chce v Pláne udržateľnej mobility vybudovať alternatívu voči cestným zápcham na základe koľajovej dopravy. Jedným z kľúčových projektov je aj nová električková trať v Petržalke, ktorú realizuje Hlavné mesto SR Bratislava.

„Náš plán mobility pre kraj je postavený predovšetkým na rozvoji verejnej dopravy. Do toho patrí najmä budovanie nových električkových a železničných tratí, prestupných terminálov a záchytných parkovísk. Električky ani vlaky na rozdiel od áut nestoja v zápchach. Navyše, ide o ekologický spôsob dopravy,“ uviedol bratislavský župan Juraj Droba.

Samosprávny kraj zdôrazňuje, že chce okrem budovania nových električkových tratí zvýšiť kapacitu železničných tratí, posilniť verejnú osobnú dopravu, podporiť nemotorové druhy dopravy a oveľa účinnejšie organizovať dopravný systém využitím nových informačných a komunikačných technológií. To všetko má viesť k udržateľnej a ekologicky priaznivej mobilite.

„Chceme zvýšiť využívanie verejnej dopravy širokou skupinou obyvateľov a návštevníkov kraja, a zabrániť vznikom kapacitných problémov v dopravnej sieti, predovšetkým v oblasti osobnej cestnej dopravy. Medzi sekundárne benefity možno následne zaradiť znižovanie uhlíkovej stopy, zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia, ale aj lepšiu finančnú efektívnosť verejnej dopravy, či zníženie dopravnej nehodovosti,“ dopĺňa Juraj Droba.

Podporovať rozvoj koľajovej dopravy v kraji sa zaviazali aj župan a poslanci aj v Programovom vyhlásení BSK na obdobie 2022-2026. „BSK bude naďalej presadzovať výstavbu a modernizáciu električkových radiál na území mesta Bratislavy ako kľúčovú súčasť nosného koľajového dopravného systému v kraji.“

Ako pokračuje výstavba električkovej trate v Petržalke

Aktuálne prebieha prestavba križovatky v úseku Jantárová cesta – Betliarska, kde bol vybudový tzv. bypass. Dočasné obmedzenia cestnej dopravy sú zavedené aj v úseku Jantárová cesta – Lietavská. Pokračuje výstavba estakády pri kostole Sv. Jána Pavla II. a začalo sa tiež budovanie preklenutia Chorvátskeho ramena v blízkosti zastávky Jungmannova.

Pozrite si video:

Foto a video: Michal Feik / BSK
Zdroj: Plán udržateľnej mobility BSK, petrzalskaelektricka.sk