EMA začala hodnotiť použitie vakcíny Comirnaty u dospievajúcich od 12 do 15 rokov

936

Európska lieková agentúra začala s hodnotením žiadosti o rozšírenie používania vakcíny Comirnaty u dospievajúcich vo vekovej kategórii od 12 do 15 rokov. V súčasnosti je použitie tejto vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech schválené od 16 rokov.

EMA v zrýchlenom procese preskúma dokumentáciu, ktorá obsahuje aj výsledky rozsiahlej klinickej štúdie uskutočnenej na dospievajúcich vo veku od 12 rokov. Stanovisko EMA sa očakáva v priebehu júna.

Vakcína sa môže začať podávať deťom len vtedy, keď u konkrétnej vekovej skupiny prebehnú klinické skúšania. Ak sa liek alebo vakcína používa u detí, musí spĺňať dodatočné podmienky.

Okrem vakcíny Comirnaty sú na Slovensku registrované ďalšie tri očkovacie látky – COVID-19 Vaccine Moderna, COVID-19 Vaccine Janssen od Johnson and Johnson a Vaxzevria od AstraZeneca. Všetky tri vakcíny sú registrované pre dospelých od 18 rokov.

K zmene registrácie môže prísť po uskutočnení klinických skúšaní a následnej žiadosti o zmenu registrácie. Použitie vakcíny a očkovanie danej vekovej skupiny však závisí aj od očkovacej stratégie daného štátu.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv