Európskym hlavným mestom inovácií pre rok 2018 sú Atény

339

Cena Európskeho hlavného mesta inovácií je každoročná súťaž európskych miest usporadúvaná Európskou Komisiou. V rámci súťaže Komisia oceňuje mestá, ktoré využívajú inovácie za účelom zlepšenia svojej odolnosti a udržateľnosti a ktoré zároveň svojou činnosťou a rozvojom prispievajú k rozvoju otvorených a dynamických inovačných ekosystémov. Okrem toho je kritériom posudzovaným pre získanie ocenenia aj aktívne zapájanie občanov do riadenia a rozhodovania v rámci mesta. 

Do súťaže sa každoročne môžu zapojiť mestá, ktoré majú najmenej 100 000 obyvateľov a ktoré sa nachádzajú v členskom štáte EÚ, alebo v štáte pridruženom v rámci programu EÚ pre výskum a inováciu Horizon 2020. Po prihlásení vyhodnocuje prihlášky miest skupina nezávislých expertov z celej Európy. Mestá sú posudzované na základe toho, ako intenzívne a efektívne implementujú inovatívne riešenia spoločenských výziev. 

Jedná sa o štvrtý ročník súťaže, v ktorej sa predošlými víťazmi stali Barcelona, Amsterdam a Paríž. Tohtoročným víťazom ocenenia sa stali Atény, ktoré efektívne využili inovácie na prekonanie hospodárskej a finančnej krízy z minulých rokov. Európska Komisia uznala mimoriadne úsilie Atén v tomto smere a udelila Aténam titul Európske hlavné mesto inovácií pre rok 2018. Okrem lichotivého titulu získalo grécke hlavné mesto aj peňažnú odmenu vo výške 1 milióna EUR, ktorú môže ďalej využívať  v oblasti zavádzania inovácií. Primátor Atén, Giorgos Kaminis, je členom Európskeho Výboru regiónov v ktorom aktívne pôsobí aj predseda BSK Juraj Droba. 

Bez výhry neodišli ani ostatné zapojené mestá, ktoré boli v tejto oblasti Komisiou vybrané za najlepšie mestá, tzv. „runner-up cities“. Pre rok 2018 to boli mestá Aarhus (Dánsko), Hamburg (Nemecko), Leuven (Belgicko), Toulouse (Francúzsko) a mesto Umeå (Švédsko). Každé z týchto miest obdŕžalo za svoje úsilie v oblasti implementácii inovácii do mestského rozvoja finančnú odmenu vo výške 100 000 EUR. Výhry budú v mestách použité na rozšírenie miestnych inovačných aktivít a na spoluprácu s inými mestami v oblasti inovácií.  

Aténam a všetkým ostatným výhercom srdečne gratulujeme! 

Viac informácií o súťaži sa dozviete tu.

FOTO: European Commission