Počas letných mesiacov si pre Vás pripravilo Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, prehliadku hradiska. Spoločne s pracovníkom múzea spoznáte rôzne zaujímavosti o živote na hradiskua o práci archeológov.