Fašiangový bál v Plaveckom Podhradí

900

Dva týždne po obecnom reprezentačnom plese sa v Domove sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí organizuje „Fašiangový bál“. Termín sme si vybrali veľmi pekný – štvrtok 20.2. 2020. 

Keďže v našom zariadení je viac žien ako mužov, pozvali sme si tanečníkov z domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA a z domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya. Hlavnou aktivitou pred bálom je výroba škrabošiek a príprava výzdoby. Veríme, že akcia sa nám vydarí a vznikne z nej tradícia.