Faw počin roka 2022: Svetelná koruna na Michalskej veži

556

Svetelná inštalácia Ľuba Mikleho Beyond Horizon Stories (The kingdom of vertical mind) zažiarila na Michalskej veži vlani v rámci festivalu Biela Noc a ostala na nej po celý čas rekonštrukcie sochy Archanjela Michala.

Na realizácii svetelnej inštalácie spolupracovala aj spoločnosť PamArch a od Fondu architekta Weinwurma za to získala ocenenie Počin roka 2022. „Historické pamiatky sú hodnotnou a dôležitou súčasťou verejného priestoru. Spojenie moderného umenia je v tomto prípade veľmi jedinečné. Využili sme ,hluché miesto´ – samotná veža je počas rekonštrukcie prirodzene zakrytá. Svetelnú koruna, ktorá je v čase obnovy historickej pamiatky na nej inštalovaná, suplovala umenie vo verejnom priestore – v modernejšej podobe,“ povedal projektový manažér spoločnosti PamArch Ján Kresan.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy; Foto: Archív L. Mikle