Fond Weinwurma vyhlásil 3. výzvu, týka sa podpory sociálnych služieb

969

Fond architekta Weinwurma, ktorý zriadilo bratislavské Staré Mesto, vyhlásil v poradí tretiu výzvu, tentoraz na poskytnutie dotácie v oblasti sociálnych služieb. Jej celková výška je 26.000 eur, požiadať o ňu môžu právnické i fyzické osoby.

Podporovanými oblasťami sú v rámci výzvy poskytovanie sociálnej pomoci a podpora integrácie i aktivít seniorov, osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, rodín, mládeže a detí. Podpora sociálnych služieb je primárnou úlohou každej vyspelej spoločnosti.

Žiadosti je možné podávať elektronicky prostredníctvom systému weinwurm.egrant.sk do 30. septembra. Hodnotené budú priebežne až do vyčerpania finančných prostriedkov. Bližšie informácie k výzve sú zverejnené na stránke weinwurm.sk.

Staromestský neinvestičný Fond architekta Weinwurma vznikol 30. augusta 2019, v deň výročia narodenia bratislavského architekta Friedricha Weinwurma. Slúži na podporu kvality verejného priestoru a aktivít v ňom.

Prvá vyhlásená výzva sa týkala obnovy fasád, plotov, brán a predzáhradiek v kontakte s ulicou, druhá na podporu kultúry v čase koronakrízy.

Zdroj: TASR, FB Staré Mesto