Funkčné, ľahko udržiavané a trvácne koše sú dôležitou súčasťou kvalitného verejného priestoru

1160

Odpadové koše sú samozrejmou súčasťou mestského mobiliáru a základnou podmienkou pre udržiavanie čistého a kvalitného verejného priestoru. Hoci odpadové koše nie sú ultimátnym riešením znečistenia v meste, nastavenie kvalitných princípov a štandardov ich umiestňovania a dizajnu je dôležitým krokom nie len pre čistotu mesta, ale aj pre celistvý a usporiadaný verejný priestor ako taký.  

Zjednotenie princípov a štandardov osádzania a dizajnu odpadových košov bude prispievať ku celistvosti verejného priestoru, k jeho kvalite a k jednoduchosti jeho správy. Princípy a štandardy osádzania odpadových košov pritom majú slúžiť samospráve a mestským častiam mesta Bratislavy ako základný podklad pri rozvoji verejných priestorov. Takisto slúžia ako podklad a návod pre súkromných aktérov so záujmom tvoriť kvalitné verejné priestory ako súčasť svojich projektov.  

Nevhodný príklad farebného prevedenia, ktorý neharmonizuje s okolím (prírodným prostredím).
Príklad nevhodného umiestnenia koša na dlažbe na šikmom teréne.

Princípy a štandardy osádzania odpadových košov sú súčasťou Manuálu verejných priestorov, ktorý bude postupne dopĺňaný tak, aby zodpovedal meniacim sa nárokom mesta. 

Príklad vhodného osadenia odpadkových košov v kompozičnej osi ostatných prvkov mobiliáru a zelene (PMZ). Jednotlivé prvky mobiliáru sa vhodne dopĺňajú.
Nevhodný príklad plastového materiálového prevedenia v historickom meste.
Príklad nevhodného umiestnenia odpadkového koša v tesnej blízkosti lavičky.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk