Gamčácka školská konferencia „Starší mladším“

1139

4. 9. – 6. 9. 2019

Cieľom tohto projektu je upriamiť pozornosť na talentovaných študentov „Gamčákov“.

Nápad pripraviť konferenciu „Starší mladším“ na pôde našej školy vznikol  na základe diskusie so študentmi a pozitívnej spätnej väzby od nich. Konferencia ponúka žiakom možnosť vidieť jednotlivé predmety inými očami, v aplikovanej forme.

Dávame priestor vypočuť si „úspešných Gamčákov“, ktorí ocenili možnosť prezentovať a obohatiť túto konferenciu o ich cenné skúsenosti, múdrosti a zaujímavosti.

Niektoré prednášky budú odborné, dotknú sa využitia matematiky a informatiky v praxi, environmentálnej problematiky, predstaví sa  biológia, chémia či dejepis v inom šate. Niektoré prednášky predstavia rôzne aktivity, ktoré prebiehajú celoročne na škole. Iné budú o cestovaní a vzdelávaní sa v zahraničí, o študijných pobytoch, o humánnej pomoci, o úspechoch a víťazstvách na rôznych olympiádach, ale aj o tom, ako sa dá skĺbiť vrcholový šport a život na Gamči. Tiež sa budú robiť zaujímavé chemické a fyzikálne pokusy.

Zároveň sa naši študenti budú môcť stretnúť s osobnosťami z rôznych oblastí a diskutovať s nimi na vysokej akademickej úrovni. Pozvanie prijali mnohí hostia ako sú

prodekanka fakulty podnikového manažmentu, prodekan právnickej fakulty, scenárista, organický chemik, ekológ, environmentalista, matematik, popularizátor fyziky, chémie, matematiky, lekár, športovec, IT špecialista, filozof, policajt z verejnej správy, ktorí isto majú čo ponúknuť.

Taktiež sa študenti môžu tešiť na famózny hudobný zážitok v podaní huslového virtuóza Adama Halásza, ktorý zahrá známe, energickým štýlom upravené skladby klasickej a filmovej hudby. Spolu nás navštívi 25 hostí akademického formátu, pričom mnohí sú bývalí študenti našej školy.

V rámci tejto akcie 5.9. bude pod gestorským dohľadom predstavený ENVIROPROJEKT 2019 – „Zrnko peľu“, ktorý realizuje naša škola. V rámci projektu sú umiestnené úle včiel na školskom dvore a žiaci budú mať možnosť sa zoznámiť zo životom včiel a zároveň chceme skúmať peľové zrnká, ktoré včely zhromažďujú.

Každý žiak si vyberie na základe profilov našich hostí prednášku a elektronicky

sa na ňu prihlási, čím posilňujeme vlastnú profiláciu študentov.