Gymnázium Alberta Einsteina organizuje Krajské kolo 17. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo

799

Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave organizuje Krajské kolo 17. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo.

Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných, stredných  a vysokých škôl. Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov, propagovať hodnotnú ruskú literatúru

Termíny pre uskutočnenie jednotlivých kôl: 
Školské kolo: november – december 2022/ online alebo prezenčne/
Krajské kolo – 27 januára 2023 v priestoroch Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave/ prezenčne/

Súťažné kategórie :

 1. kategória – žiaci 1. stupňa  základných škôl
 2. kategória – žiaci 2. stupňa  základných škôl
 3. kategória – študenti  stredných škôl
 4. kategória – študenti  vysokých škôl
 5. kategória – učitelia, rodičia

Súťažné disciplíny:              

    1. pre jednotlivcov: prednes poézie, prednes prózy, spev /1 pieseň/

   2. pre kolektívy: spev /1 pieseň/

Zásady súťaže:

     1.  Prezentácia jednej ukážky v časovom rozsahu:

 • žiaci ZŠ a študenti SŠ a VŠ  – do 6 minút
 • kolektívy – do 6 minút
 • Kritériá hodnotenia:
 • primeranosť a umelecko-estetická hodnota vybranej ukážky
 • pochopenie a úroveň jeho umeleckej interpretácie
 • kvalita jazykovej interpretácie

Prihlášky na krajské kolo treba poslať do 16.01.2023. Všetky informácie nájdete TU.

Zdroj: ts