Harmonogram značenia parkovísk v Petržalke

1803

Petržalka dáva opäť do pozornosti, že od pondelka (01.06.) sa začne s vyznačovaním ďalších parkovacích miest modrými čiarami v lokalite Lúky 1, 4 a 5.

Mapky lokalít:

Pondelok: Beňadická 5-15 (1/2)

Streda: Šašovská 12-14 a Holíčska 19-21

Štvrtok: Vígľašská 11-13 a Topolčianska 17-2Štvrtok: Vígľašská 11-13 a Topolčianska 17-23

Piatok: Beňadická 5-15 (2/2)

V prípade, že v daných miestach parkujete, pre rýchlejší priebeh vyznačovania presuňte dočasne auto na vedľajšie parkovisko.

Viac informácií a registráciu nájdete na: www.parkovanievpetrzalke.sk

Zdroj: Petržalka