V dňoch 27. a 28. júna sa zástupcovia malokarpatskej osvetovej a kultúrnej obce stretli so svojimi rakúskymi kolegami, aby si vymenili poznatky o postupoch práce so zbierkami remeselných prác a spôsobe ich inventarizácie. Slovensko-rakúsky tím projektu HERITAGE sa oboznámil so zbierkami v múzeu v Krumbachu a s expozíciami v múzeu Waldbauernmuseum Gutenstein.

Účastníci seminára boli ubytovaní v pútnickej obci Mariahilfberg, kde sa nachádza aj „Krížová cesta“ a kaplnka siedmich otcov s výhľadom na Schneeberg. Počas druhého dňa navštívila skupina osvetových pracovníkov Wilhelmsburg Tableware Museum, v ktorom riaditeľ múzea predstavil historický vývoj výroby tradičného porcelánu „Lilienporzellan“.

Odborný seminár sa uskutočnil v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.