Hľadá sa nájomca pre športovú halu v Lamači. Absolvujte virtuálnu prehliadku

1554

Mestská časť Lamač ako vlastník Športovej haly na ulici Na barine ponúka záujemcom o nájom športovej haly, možnosť absolvovať obhliadku tejto budovy a predložiť informatívny zámer využitia tejto haly v oblasti rozvoja športových a telovýchovných aktivít v Lamači do termínu 31. január 2021.

Zámerom vlastníka je využiť informácie (potenciálne využitie haly) získané kontaktom s potenciálnymi záujemcami ako jeden zo zdrojov prípravy zadania obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý prenájom športovej haly v priebehu roka 2021. Pre bližšie informácie sme vám k dispozícii na vca@lamac.sk.

Virtuálnu prehliadku si môžete pozrieť tu:

Zdroj: Lamač