Hlavné mesto Bratislava naďalej zlepšuje cesty

907

Napriek koronavírusu ide život v našom meste ďalej a v Bratislave využívajú aj toto obdobie na zlepšenie našich ciest. Počas tohto týždňa pracujú na nasledovných opravách.

11.5. sa začala oprava Mamateyovej ulice v úseku od Gettingovej po Šustekovu ulicu. Opravovať budeme 4 jazdné pruhy a chodníky na zastávkach MHD Bulíkova a Šustekova. Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky a položení nového asfaltového krytu, výmene obrubníkov, oprave poškodených živičných krytov na chodníkoch a betónových plochách zastávok MHD. Počas opravy bude vždy jeden jazdný pruh voľný. Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením. Predpokladané ukončenie prác je 30.6.2020.

Od budúceho pondelka 18.5.2020 sa začína s opravou chodníka na Vrakunskej ulici v úseku od Komárovskej ulice po Uzbeckú ulicu. Tu sa vymení živičná vrstva chodníka a poškodené obrubníky. Predpokladané ukončenie prác je 14.6.2020.

V pondelok 18.5.2020 začne aj s opravou prepadu na Hraničiarskej ulici v MČ Čunovo v úseku od Skýcovej ulice po zastávku MHD Čunovo, kostol a následne bude pokračovať v opačnom smere. Predpokladané ukončenie prác je 31.5.2020.

O ďalších opravách bude priebežne informovať.

Zdroj: hlavné mesto Bratislava