Hlavné mesto Bratislava vymení 12 stromov ohrozujúce našu bezpečnosť

888

Viaceré stromy na Predstaničnom námestí drží pokope prakticky len kôra. Preto tu hlavné mesto Bratislava vymení 12 stromov ohrozujúcich našu bezpečnosť. Starostlivosť v meste niekedy znamená aj nevyhnutné bezpečnostné orezy či dokonca výmenu stromov, ktoré sú v havarijnom stave a ohrozujú tak našu bezpečnosť. Tak je to aj v prípade dvanástich brestovcov na Predstaničnom námestí. Externý arboristický posudok potvrdil obavy mesta, že mnohé stromy na tomto námestí sú v podpriemernom, zlom a viaceré až v havarijnom stave. Preto stromy v havarijnom stave vymení za nové stromy a vôbec po prvýkrát v histórii mesta sa pokúsi viaceré vymeniť v ten istý deň.

Takýto postup je zložitý hneď z viacerých dôvodov. Hlavnou prekážkou je to, že často prekvapí iné umiestnenie inžinierskych sietí ako je oficiálne zaznačené, zároveň, aby sa nezopakovali chyby minulosti, musí mesto vytvoriť dostatočný priestor pre korene, vytvoriť kvalitné koreňové lôžko v limitujúcom mestskom prostredí, aby sa na tomto mieste stromu skutočne dlhodobo darilo.

Na náhradnú výsadbu za pôvodný brestovec západný (Celtis occidentalis) navrhlo mesto príbuzný druh brestovec južný (Celtis australis). Dôvodom je minimálna odchýlka vzhľadu druhov, kompaktnejší rast a koruna a lepšia prispôsobivosť druhu mestským podmienkam.

Stromy sú dôležitou súčasťou mesta, no práve v meste vyžadujú špecifickú starostlivosť. Táto starostlivosť sa začína už pri výbere toho najvhodnejšieho umiestnenia – preferencie Bratislavčaniek a Bratislavčanov, vhodnosť prostredia, inžinierske siete či trakčné vedenie – to všetko musia brať do úvahy. Nasleduje výber kvalitnej sadenice v tomto prípade väčších rozmerov, ako štandardne sadíme v uličných stromoradiach s obvodom 22-24 cm. Starostlivosť pokračuje výberom vhodného substrátu, vytvorením kvalitného výsadbového lôžka, ďalej prichádza na rad pravidelná zálievka, aby mladý stromček nemal problém zakoreniť. A potom prichádza na rad výchova. Áno, aj stromčeky treba vychovávať. V meste ich vychovávajú takzvanými výchovnými rezmi, ktorými postupne posúva korunu do výšky, v ktorej nebude prekážať ľuďom v prechádzkach, či MHD a autám pohybujúcim sa v ich okolí.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR