Hlavné mesto chce nájomné byty vybudovať aj v Záhorskej Bystrici

767

Nové nájomné byty by mohli vzniknúť napríklad aj v prázdnom internáte pri bývalom učilišti v bratislavskej Záhorskej Bystrici. Predmetný objekt chce hlavné mesto získať do svojho vlastníctva, s mestskou časťou a Bratislavským samosprávnym krajom preto podpísalo memorandum o spolupráci.

„Predpokladáme, že vďaka tejto partnerskej spolupráci získa Bratislava 62 nových nájomných bytov,“ priblížila Rajčanová. Mestská časť Záhorská Bystrica má záujem v areáli učilišťa zriadiť základnú školu, kraj počíta so sociálnym zariadením pre odkázaných.

Rokovania o zámene objektov a pozemkov inicioval bratislavský magistrát ešte minulý rok. Mesto by malo v rámci spolupráce poskytnúť do zámeny nevyrovnané pozemky pod budovami kraja na území hlavného mesta. Súčasťou dohody bude i prenájom časti pozemkov a objektov na vzdelávacie potreby mestskej časti.

O zámere zrekonštruovať v objekte byty vhodné na nájomné bývanie budú rozhodovať poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva približne na prelome rokov 2020 a 2021. Pred samotnou rekonštrukciou bude potrebné v rámci prípravných prác vyhodnotiť technický stav objektu, na základe ktorého mesto vyberie dodávateľov projekčných a realizačných prác.

Zdroj: TASR; Záhorská Bystrica