Hlavné mesto spustilo registráciu do nového mestského konta

1129

Od 4. apríla 2023 spustilo Hlavné mesto online pomôcku pre všetkých Bratislavčanov – Bratislavské konto. 

Bratislavské konto si založíte online, nemusíte kvôli tomu nikam chodiť. Tí z vás, ktorí sa zaregistrovali do 19. apríla, budú môcť daň z nehnuteľnosti zaplatiť elektronicky už tento rok, od 28. apríla do 30. mája bude magistrát postupne rozosielať rozhodnutia. 

Postupne budú v konte pribúdať aj ďalšie služby. Napríklad, už v lete si pomocou konta budete môcť kúpiť lístky alebo premanentky na kúpalisko.

Nemusíte chodiť denne na web, informáciu dostanete aj priamo do mailu. 

V máji budú mať možnosť registrácie do Bratislavského konta aj praávnické osoby. 

Viac informácií o Bratislavskom konte nájdete na bratislava.sk/konto

Zdroj: Ruzinov.sk