Hlavné mesto začalo s opravou dlažby a žľabov na Patrónke

585
Zdroj: Google maps
Zdroj: Google maps

Hlavné mesto začalo s opravou dlažby a výmenou odtokových žľabov v podchode na Patrónke. Predpokladané ukončenie prác je 31. januára.

Oprava žľabov spočíva v odstránení poškodených starých odtokových žľabov a následnej výmene za nové v celom priestore podchodu. Oprava podlahy spočíva vo vybratí lokálne prepadnutej dlažby, vyrovnaní podkladu a položení dlažby na vyrovnaný povrch v dotknutých častiach podchodu. Chodci budú obmedzení iba lokálne, vždy bude podchod dostatočne prechodný.

Zdroj: Karlova Ves