Hodnotenie prijatých opatrení Slovenskej pošty v čase pandémie

2945

Po vypuknutí pandemickej krízy Slovenská pošta iniciatívne pre ochranu zdravia obyvateľov Slovenskej republiky prijala a zaviedla preventívne ochranné opatrenia. Zásahy sa týkajú obmedzenia možného rizika nakazenia na pobočkách, ako aj v externom prostredí pri doručovaní.

Zámerom opatrení je zabrániť v čo najväčšej miere priamemu nechránenému kontaktu medzi zamestnancami a zákazníkmi. Prioritne ide o prehodnotenie poskytovaných služieb v uzavretom priestore na pobočkách na nevyhnutné, doručovanie štandardných doporučených zásielok priamo do schránky bez kontaktu s adresátom a výrazné predĺženie úložnej doby zásielok.

Poštári sú len ľudia

Poštové a doručovateľské služby pre občanov zabezpečuje významne menej zamestnancov Slovenskej pošty. V porovnaní so štandardnou prevádzkou je ich o 1 140 menej. Všetky nevyhnutne potrebné poštové a doručovateľské služby pre obyvateľov sú naďalej zabezpečované aj napriek zníženému stavu zamestnancov.

Stav s doporučenými zásielkami

Doručovanie listových zásielok na adresu pokračuje v súlade s prijatými opatreniami. Návštevnosť pobočiek významne klesla, a to vďaka opatreniu, kedy sú štandardné doporučené zásielky doručované vhadzovaním do domovej listovej schránky, bez osobného kontaktu so zákazníkom. Výnimku tvoria špeciálne úradné zásielky, poistené listy, doporučené listy, ktoré odosielatelia podávajú s doplnkovými službami „Do vlastných rúk“, „Doručenkou“, „Dobierkou“, ale aj zásielky zaťažené inými poplatkami (napr. zásielky colného konania). Odporúčame, aby v tomto mimoriadnom období zvážili obmedzenie alebo posun termínu podania týchto zásielok, samozrejme v súlade s povinnosťami, ktoré im zákon ukladá.

Nárast balíkových zásielok

Po zatvorení kamenných obchodných prevádzok sme zaznamenali nárast počtu balíkových zásielok najmä z internetových obchodov o 15 až 20% oproti rovnakému obdobiu v roku 2019. Pre prípady väčšiny dobierok Slovenská pošta zaviedla bezplatnú platbu u kuriéra platobnou kartou, vrátane platenia bezkontaktne kartou, alebo prostredníctvom Google Pay alebo Apple Pay.

Sociálne dávky a dôchodky

Vyplácanie sociálnych dávok prebehlo bez komplikácií a viac ako 95% hotovosti Slovenská pošta vyplatila v priebehu prvých troch dní od stredy 18. marca do piatka 20. marca 2020 vrátane. Celý proces prebehol disciplinovane a bezpečne. Vyplácanie dôchodkov aj naďalej pokračuje. Približne 380 tisíc dôchodcom vyplácajú doručovatelia dôchodky priamo na adrese a len 20 tisíc dôchodcov využíva službu výplaty dôchodku na pobočkách. Pri vyplácaní financií obyvateľom postupujú zamestnanci Slovenskej pošty podľa ochranných opatrení, ktoré sú v súčasnosti v možnostiach Slovenskej pošty pre minimalizovanie vzniku pre šírenie nákazy. O postupe ako môžu byť a kedy vyplatené dôchodky osobám v karanténe komunikujeme so Sociálnou poisťovňou SR.

Nevyhnutnosť ochrany poštárov

Slovenská pošta je súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Počas súčasnej mimoriadnej situácie predstavuje pošta nenahraditeľné spojenie medzi občanmi, obcami, mestami, regiónmi, štátom, ďalšími inštitúciami, ale aj obchodnými prevádzkami. Slovenská pošta nepredstavuje len viac ako 1 500 prevádzok, ale ako druhý najväčší zamestnávateľ zodpovedá za viac ako 13 000 zamestnancov. Poštári ostávajú v práci a zabezpečujú pre všetkých obyvateľov a štát potrebné služby.

Ochranné opatrenia týkajúce sa služieb na pobočkách

Otváracie hodiny

Od utorka 24. marca do 5. apríla 2020 sú otváracie hodiny pobočiek na celom Slovensku upravené individuálne. Osobitne sa dotkla úprava otváracích hodín pobočiek v mestách nad 10 000 obyvateľov, kde väčšina pôšt bude otvorené do 16:00 hod, vybrané do 17:00 hod. V sobotu a v nedeľu sú všetky pošty zatvorené. Aktuálne otváracie hodiny pobočiek a prípadné zmeny odporúčame zákazníkom sledovať na internetovej stránke Slovenskej pošty, v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty, na Facebooku.

Ochranné prostriedky

Zákazníkom odporúčame vyhnúť sa návšteve pobočiek a ak je to možné, vybaviť potrebné záležitosti formou online služieb Slovenskej pošty, cez mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty. Ak musia pobočku navštíviť, žiadame ich dodržiavať 2 metrový vzájomný odstup nielen od ďalších čakajúcich zákazníkov, ale aj od našich zamestnancov. Priestory pobočiek sú pravidelne častejšie čistené, dezinfikované a vetrané. Všetky pracoviská Slovenskej pošty, kde sú otvorené priestory a zamestnanec je so zákazníkom v priamom kontakte, ako aj doručovatelia a kuriéri sú prioritne vybavované rúškami, dezinfekčnými prostriedkami a ochrannými rukavicami.

Ochranné opatrenia týkajúce sa doručovateľských služieb v teréne

Služby doručovateľov

Doručovanie obyčajných listových zásielok pokračuje. Štandardné doporučené zásielky Slovenská pošta doručuje vhadzovaním do domovej listovej schránky, bez osobného kontaktu so zákazníkom. Zákazníkom, ktorí sa nachádzajú v karanténe, Slovenská pošta nedoručuje zásielky ani nevypláca sociálne dávky. Zásielka je uložená na pobočke pošty a zákazník dostane iba oznámenie o uložení zásielky (tzv. žltý lístok). Zákazník môže počkať na prebratie sociálnej dávky do času, kedy ukončí karanténu resp. kým sa situácia upokojí. Zákazníkov, ktorí sú v karanténe žiadame, aby na svojej schránke alebo na zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa.

Služby kuriérov

Doručovanie balíkov na adresu sa uskutočňuje bezkontaktným spôsobom, pričom adresát musí mať ochranu úst a tvár. Zákazník zároveň nesmie byť v karanténe. Zákazníkom odporúčame využiť pre doručenie balíkov bezkontaktnú službu doručenia do BalíkoBOXu, ktorý je dostupný kedykoľvek, 24 hodín 7 dní v týždni a zákazník si dokáže balík prevziať samostatne. Zákazníkom odporúčame pri nákupe tovaru z internetových obchodov využívať platbu vopred cez internet.

Medzinárodná pošta

Slovenská pošta koordinuje pohyb medzinárodnej pošty podľa situácie v krajinách celého sveta a podľa pokynov Svetovej poštovej únie. Všetky zásielky, ktoré na Slovensko prídu, Slovenská pošta doručí adresátom. Kvôli nedostatku prepravných kapacít a obmedzeniam v leteckej preprave, ktorá je základným druhom prepravy zásielok, zoznam krajín, do ktorých nie je možné poštu doručiť sa rozšíril. Preto Slovenská pošta pozastavila prijímanie zásielok od zákazníkov s doručením do krajín, kam nie je možné poštu doručiť. Do krajín, kde vie Slovenská pošta v spolupráci s poštami v zahraničí doručiť zásielky cestnou dopravou, prijímanie zásielok od zákazníkov pokračuje. Informácie o zmenách v medzinárodnej pošte pravidelne aktualizujeme. Zákazníci ich nájdu na stránke https://www.posta.sk/stranky/obmedzenia-a-upravy-v-medzinarodnej-poste

Zdroj: Slovenská pošta